Information for January 24, 2018

On January 24, a regular meeting of the working group (Ukraine) of the Visegrad project took place.

On the agenda issues related to the results of diagnosis and their qualitative interpretation were discussed.

3 Responses to Information for January 24, 2018

  1. В НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського” здійснюється тестування та діагностика викладачів та студентів з метою підвищення якості викладання т а навчання в сучасних умовах перетворення Українських університетів на Акме- Науково- Дослідницькі на навчальні Університетети. Сподіваємося на акме- співпрацю та якісну конструктивну акме- науково-дослідницьку і викладацьку роботу.

  2. Latesha says:

    Thanks, it’s very informative

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *