Події

Відео-проект щодо компетенцій викладача вищої школи в добу змін

Відео

Зустріч української команди

7 вересня відбулось засідання української команди. На зустрічі були обговорені питання фінансового змісту; питання щодо виконання країнами партнерами аналітичних матеріалів тощо. Розробили план-проспект узагальнених рекомендацій.  

Реклама проекту у друкованому виданні Університету

 

Другий день ворк-шопу у Чешині

Завершився другий день  семінар(( Workshop) у м. Чешині( Польща)) учасників міжнародного проекту «Компетенції викладачів вищої школи в епоху змін», який відбувається за фінансовою підтримкою Вишеградського фонду. Дослідження, яке проведено дослідницькими командами чотирьох країн – України, Польщі, Словаччини та Чехії, має вже конкретні результати, що уможливлює робити подальші компаративні висновки, визначати загальні тенденції розвитку компетентностей викладачів вищої школи.

Учасники семінару узгодили подальші кроки реалізації завдань проекту. А саме: визначили єдині статистичні підходи до аналізу результатів дослідження в усіх країнах-партнерах;

Узгодили структуру рекомендацій щодо комплексу компетентностей викладачів вищої школи;

Актуалізували проблему популяризації результатів проекту у наукових виданнях.

Маємо злагоджену наукову команду, справжній науковий консорціум!!!

 

Project Conference/Seminar/Workshop programme

Project

Conference/Seminar/Workshop programme

May 16-17, 2018 in Cieszyn (Poland)

Faculty of Ethnology and Educational Science, University of Silesia

Bielska 62, Cieszyn

Day 1. (16.05.2018)

15:00-18:00 – room no. 20

Part I

Method of comparative analysis of research results (Round Table)

Speeches of team members of partner countries

  • Prospects of development of the international section of non-governmental organization “Ukrainian Academy acmeology” for Standardization results of professional activity of teachers of higher education (membership, research topics).
  • Organization and content of the international conference “Higher education teachers competence in change”, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine 28/11/2018–30/11/2018.
  • Promotion and advertising of the results of the International Visegrad Fund project in the media.

19:00 –  Restaurant Liburnia

Partners meeting and dinner in restaurant

Part II

Method of comparative analysis of research results (Round Table)

Speeches of team members of partner countries

Day 2. (17.05.2018)

Presentation of research results of all partner countries

10:00-14:00 –  Conference centre in Main Building (with coffee break)

Speakers of the coordinators:

Liudmyla Khoruzha, Prof. PhDr. Features of the methodology for the implementation of project objectives (Ukraine)

Reflexions and experience from research from the position of the national coordinator:

Bronislava Kasáčová, Prof. PhDr.              Slovakia

Josef Malach, doc. PhDr.,                           Czech Republic

Łukasz Kwadrans, PhD. assist. prof.          Poland

Speeches of team members of partner countries:

Proshkin Vladimir, doc. PhDr.

Statistical toolkit for processing research results

Melnychenko Olga, PhD. associate prof.

Specificity of the analysis of the results of the questioning academic staff and students of the Borys Grinchenko Kyiv University

Part III

Method of comparative analysis of research results (Round Table)

Speeches of team members of partner countries

  • Discussion of approaches to making recommendations for complex competences of teachers of higher education in change

14:00 – lunch

List of all participants of the meeting (40-50 persons: students and teachers)

 

Рекламна продукція з логотипом проекту

ВІДЕО-КОНФЕРЕНЦІЯ

12 квітня 2018 р. в рамках Вишеградського проекту №21720008 “Компетенції викладача вищої школи в добу змін» було проведено відео-конференцію із колегами з країн-партнерів (Польща, Словаччина, Чехія), яку було присвячено виконанню першого етапу проекту.

Команди дослідників з чотирьох країн обмінялися інформацією про стан проведення дослідження та намітили подальші сумісні дії.

Координатор проекту Хоружа Л.Л., д. пед. н, професор, окреслила методологічні підходи до порівняння результатів дослідження, а також методи їхньої популяризації. У відео конференції прийняв участь й п’ятий партнер проекту – недержавна громадська організація Українська Академія Акмеології. ЇЇ секретар – Фруктова Я. С., к. пед. н., доцент, розповіла про особливості роботи академії та про план роботи міжнародної секції, що було створено в межах проекту.

Відео конференція відбулася у конструктивному та доброзичливому дусі.

Програма відео конференції (час проведення конференції уточнюється)

1. Обмін інформацією дослідницькими командами щодо виконання першого етапу проекту.

2. Експертні оцінки щодо профілів компетентностей, які відображають діяльність викладача.

3. Стан наукових публікацій з проекту та популяризація результатів дослідження.

4. План роботи міжнародної секції недержавної організації Українська Академія Акмеології.

5. Про підготовку воркшопу у Чешині (травень 2018 р.)

Інформація за 15 березня 2018 року

15 березня відбулась зустріч української групи Вишеградського проекту.

Обговорювались наступні питання:

1. Закінчення І етапу проекту.

2. Аналіз результатів дослідження.

3. Підготовка до травневого ворк-шопу.

4. Підготовка до друку звіту за результатами дослідження.

5. Уточнення назв компетентностей, що подані у блоках анкети.

Всі нагальні проблеми, що виникли в ході обговорення були вирішені.

Вітаємо із закінченням І етапу!

 

Інформація за 28 січня 2018 року

Протягом січня 2018 р. у Київському університеті імені Бориса Грінченка реалізовано перший етап дослідження, що здійснюється в межах міжнародного проекту «Компетенції викладача вищої школи у добу змін».

Учасниками проекту було розроблено авторський діагностичний інструментарій дослідження, визначено цільові групи проведення анкетування. Усього опитано 125 викладачів і 269 студентів нашого університету. Аналогічне дослідження проходить зараз в університетах-партнерах: Сілезькому університеті, Котовіце (Польща), Остравзькому університеті (Чеська республіка), університеті Бансько-Бистриці (Словакія).

Узагальнення отриманих статистичних даних дозволить сформулювати критерії професійної діяльності викладачів сучасної вищої школи.