Події

Презентації – звіти Міжнародної наукової конференції “Компетенції викладача вищої школи в добу змін”

Україна

Польща

Чехія

 

 

Компетенції викладача вищої школи в добу змін (міжнародна конференція 29.11.2018)

Міжнародні партнери презентували результати проекту №21720008. 

Вступнe слово: Луговий Володимир Іларіонович – пeрший віцe-прeзидeнт НАПН Украіни, акадeмік, доктор пeдагогічних наук, профeсор.

Про eкспeртну аналітику матeріалів словацьких дослідників Проeкту доповіла Ващeнко Людмила Миколаівна – дирeктор Цeнтру eкспeртизи освітніх рeформ, доктор пeдагогічних наук, профeсор.

Питання нeможливості стандартування профeсійної компeтeнтності викладача вищої школи порушила Сисоєва Світлана Олeксандрівна – дійсний члeн НАПН України, доктор пeдагогічних наук, профeсор, акадeмік-сeкрeтар Відділeння загальної пeдагогіки та філософії освіти НАПН України.

Дирeктор Унівeрситeтського колeджу Київського унівeрситeту імeні Бориса Грінченка, кандидат пeдагогічних наук, доцeнт – Марія Братко, здійснивши аналіз акадeмічного профілю компeтeнтностeй викладача вищоі школи, наголосила на можливому поєднанні ролeй викладача і дослідника-науковця за умови рeалізації тайм-мeнeджмeнту задля особистісного зростання сучасного пeдагога.

Про стандатизовані підходи до оцінювання компетентностей викладачів вищої школи в добу змін: узагальнення та рекомендації говорила Людмила Хоружа, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки, доктор педагогічних наук, професор.

 

Засідання міжнародної секції недержавної громадської організації Українська Академія Акмеології

Відео-проект щодо компетенцій викладача вищої школи в добу змін

Відео

Зустріч української команди

7 вересня відбулось засідання української команди. На зустрічі були обговорені питання фінансового змісту; питання щодо виконання країнами партнерами аналітичних матеріалів тощо. Розробили план-проспект узагальнених рекомендацій.  

Реклама проекту у друкованому виданні Університету

 

Другий день ворк-шопу у Чешині

Завершився другий день  семінар(( Workshop) у м. Чешині( Польща)) учасників міжнародного проекту «Компетенції викладачів вищої школи в епоху змін», який відбувається за фінансовою підтримкою Вишеградського фонду. Дослідження, яке проведено дослідницькими командами чотирьох країн – України, Польщі, Словаччини та Чехії, має вже конкретні результати, що уможливлює робити подальші компаративні висновки, визначати загальні тенденції розвитку компетентностей викладачів вищої школи.

Учасники семінару узгодили подальші кроки реалізації завдань проекту. А саме: визначили єдині статистичні підходи до аналізу результатів дослідження в усіх країнах-партнерах;

Узгодили структуру рекомендацій щодо комплексу компетентностей викладачів вищої школи;

Актуалізували проблему популяризації результатів проекту у наукових виданнях.

Маємо злагоджену наукову команду, справжній науковий консорціум!!!

 

Project Conference/Seminar/Workshop programme

Project

Conference/Seminar/Workshop programme

May 16-17, 2018 in Cieszyn (Poland)

Faculty of Ethnology and Educational Science, University of Silesia

Bielska 62, Cieszyn

Day 1. (16.05.2018)

15:00-18:00 – room no. 20

Part I

Method of comparative analysis of research results (Round Table)

Speeches of team members of partner countries

  • Prospects of development of the international section of non-governmental organization “Ukrainian Academy acmeology” for Standardization results of professional activity of teachers of higher education (membership, research topics).
  • Organization and content of the international conference “Higher education teachers competence in change”, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine 28/11/2018–30/11/2018.
  • Promotion and advertising of the results of the International Visegrad Fund project in the media.

19:00 –  Restaurant Liburnia

Partners meeting and dinner in restaurant

Part II

Method of comparative analysis of research results (Round Table)

Speeches of team members of partner countries

Day 2. (17.05.2018)

Presentation of research results of all partner countries

10:00-14:00 –  Conference centre in Main Building (with coffee break)

Speakers of the coordinators:

Liudmyla Khoruzha, Prof. PhDr. Features of the methodology for the implementation of project objectives (Ukraine)

Reflexions and experience from research from the position of the national coordinator:

Bronislava Kasáčová, Prof. PhDr.              Slovakia

Josef Malach, doc. PhDr.,                           Czech Republic

Łukasz Kwadrans, PhD. assist. prof.          Poland

Speeches of team members of partner countries:

Proshkin Vladimir, doc. PhDr.

Statistical toolkit for processing research results

Melnychenko Olga, PhD. associate prof.

Specificity of the analysis of the results of the questioning academic staff and students of the Borys Grinchenko Kyiv University

Part III

Method of comparative analysis of research results (Round Table)

Speeches of team members of partner countries

  • Discussion of approaches to making recommendations for complex competences of teachers of higher education in change

14:00 – lunch

List of all participants of the meeting (40-50 persons: students and teachers)

 

Рекламна продукція з логотипом проекту

ВІДЕО-КОНФЕРЕНЦІЯ

12 квітня 2018 р. в рамках Вишеградського проекту №21720008 “Компетенції викладача вищої школи в добу змін» було проведено відео-конференцію із колегами з країн-партнерів (Польща, Словаччина, Чехія), яку було присвячено виконанню першого етапу проекту.

Команди дослідників з чотирьох країн обмінялися інформацією про стан проведення дослідження та намітили подальші сумісні дії.

Координатор проекту Хоружа Л.Л., д. пед. н, професор, окреслила методологічні підходи до порівняння результатів дослідження, а також методи їхньої популяризації. У відео конференції прийняв участь й п’ятий партнер проекту – недержавна громадська організація Українська Академія Акмеології. ЇЇ секретар – Фруктова Я. С., к. пед. н., доцент, розповіла про особливості роботи академії та про план роботи міжнародної секції, що було створено в межах проекту.

Відео конференція відбулася у конструктивному та доброзичливому дусі.