ВІДЕО-КОНФЕРЕНЦІЯ

12 квітня 2018 р. в рамках Вишеградського проекту №21720008 “Компетенції викладача вищої школи в добу змін» було проведено відео-конференцію із колегами з країн-партнерів (Польща, Словаччина, Чехія), яку було присвячено виконанню першого етапу проекту.

Команди дослідників з чотирьох країн обмінялися інформацією про стан проведення дослідження та намітили подальші сумісні дії.

Координатор проекту Хоружа Л.Л., д. пед. н, професор, окреслила методологічні підходи до порівняння результатів дослідження, а також методи їхньої популяризації. У відео конференції прийняв участь й п’ятий партнер проекту – недержавна громадська організація Українська Академія Акмеології. ЇЇ секретар – Фруктова Я. С., к. пед. н., доцент, розповіла про особливості роботи академії та про план роботи міжнародної секції, що було створено в межах проекту.

Відео конференція відбулася у конструктивному та доброзичливому дусі.