Про проект

Проект #21720008
«Компетенції викладачів вищої школи в добу змін»

за сприянням Вишеградського фонду
та Міністерства закордонних справ Нідерландів

ГРАНТО ОТРИМУВАЧ ПРОЕКТУ:

Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра теорії та історії педагогіки

КООРДИНАТОР ПРОЕКТУ:

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки, Людмила Хоружа

СУПЕРВАЙЗЕР ПРОЕКТУ:

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, Наталія Морзе

СПІВКООРДИНАТОР ПРОЕКТУ:

Кандидат історичних наук, доцент, Ольга Мельниченко

ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ:

Сілезький університет в Катовіцах (Польща), координатор проекту – кандидат наук, викладач кафедри загальної освіти та методології досліджень, Лукаш Квадранс

Університет Острави (Чеська Республіка), координатор проекту – доктор педагогічних наук, доцент, Йозеф Малах

Університет Матея Бела в Банській Бистриці (Словаччина), координатор проекту – доктор педагогічних наук, професор, Броніслава Касачова

Українська Академія Акмеології, м. Київ (Україна), координатор проекту – кандидат педагогічних наук, доцент, науковий секретар Яна Фруктова

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ:

В умовах реформування освіти та суспільних трансформацій змінюються вимоги до діяльності всіх освітян, у тому числі викладачів вищої школи. Незворотними є зміни у сфері їхніх професійних компетенцій. Виникає потреба у концептуалізації і гармонізації професійної діяльності викладачів вищої школи. Зважаючи на те, що компетенції викладача вищої школи є важливим індикатором його діяльності, актуальність реалізації ідеї проекту пов’язана з уніфікацією підходів до визначення компетентнісної сфери викладачів в умовах змін та розробкою діагностичного інструментарію. Зазначене сприяє подальшій стандартизації результатів професійної діяльності викладачів вищої школи в країнах партнерах. Метою проекту «Компетенції викладача вищої школи в добу змін: V3 і Україна» є визначення та діагностика комплексу компетенцій викладачів вищої школи, що відповідають вимогам часу та подальшої стандартизації їхньої діяльності в 3-х країнах Вишеградської групи (Польща, Чехія і Словаччина) і України.

ЦІЛЬ ПРОЕКТУ:

Визначення та діагностика компетенцій викладачів вищої школи буде здійснена на основі міжнародного досвіду чотирьох країн-учасниць. Основна мета проекту буде досягнута через компаративістський аналіз сутності та стану розвитку компетенцій у країнах-партнерах, подальшої розробки рекомендаційних висновків та стандартизації результатів діяльності викладачів. Результатом реалізації проекту буде визначення комплексу компетенцій, які відповідають критеріям якості та корелюють змінні процеси
в суспільстві, а також розроблення методології, діагностичного апарату дослідження, пропозиції щодо підвищення якості професійної діяльності викладачів вищої школи. В кожному з університетів країн-партнерів будуть сформовані чотири дослідницькі групи для реалізації проекту.

ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ:

Кожна дослідницька група складатиметься з 5 учасників (учених, фахівців у сфері освіти, представників НГО). Серед 20 осіб, чотири будуть представляти недержавну громадську організацію «Українська Академія акмеології», яка досліджує процес досягнення особистістю високого професійного розвитку. За участю місцевих громад та роботодавців у рамках проекту буде створено міжнародну секцію недержавної громадської організації «Українська академія акмеології» з питань стандартизації результатів професійної діяльності викладачів вищої школи та підвищення її якості. Участь зацікавлених цільових груп дозволить визначити сутність та особливості змін у компетентнісному статусі викладачів вищих навчальних закладів.